Trang chủ Doanh nghiệp Không tham gia mua cổ phần, Becamex IDC (BCM) có thể giảm tỷ lệ sở hữu trong liên doanh với Warburg Pincus