Trang chủDoanh nghiệpDịch vụ Đất Xanh (DXS) góp hơn 182 tỷ đồng vào công ty con