Transimex (TMS) dự kiến phát hành gần 16 triệu cổ phiếu thưởng

by Admin

Sau khi hoàn thành kế hoạch trên, vốn điều lệ của TMS dự kiến sẽ tăng từ gần 1.059 tỷ đồng lên gần 1.218 tỷ đồng.

CTCP Transimex (mã CK: TMS ) thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo Nghị quyết được HĐQT TMS thông qua ngày 21/11, trình tự thực hiện phương án phát hành chứng khoán lần lượt là phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn. Còn lại, phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng sẽ được thực hiện rốt ráo.

Nhưng theo Nghị quyết mới công bố, trình tự thực hiện sau điều chỉnh là phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn, chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng, phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.

Theo Nghị quyết, HĐQT Transimex sẽ thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 15%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới. Số lượng phát hành hơn 15,8 triệu cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá gần 159 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành từ thặng dư vốn cổ phần trên báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã kiểm toán (hơn 715 tỷ đồng). Thời gian phát hành dự kiến từ quý IV/2022 đến quý I/2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.

Sau khi hoàn thành kế hoạch trên, vốn điều lệ của TMS dự kiến sẽ tăng từ gần 1.059 tỷ đồng lên gần 1.218 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2021 của Transimex ghi nhận đến ngày 31/12/2021 Transimex có 48 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế; 148 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 715 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Kết quả kinh doanh hợp nhất ghi nhận doanh thu năm 2021 tăng trưởng 86,7% so với năm trước, đạt 6.381 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng 93,5% lên 621 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2021, Transimex còn 1.165 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế. Ngoài ra, công ty còn 154 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 716 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Lũy kế 9 tháng năm 2022, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt gần 2.935 tỷ đồng (giảm gần 28%) và hơn 553 tỷ đồng (tăng 48%).

Năm 2022, Transimex đặt kế hoạch doanh thu thuần 3.455 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 432 tỷ đồng, giảm lần lượt 46% và 30% so với năm 2021. Kết thúc 9 tháng, Công ty đã hoàn thành 85% kế hoạch . chỉ tiêu doanh số và vượt 28% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Trên thị trường, giá cổ phiếu TMS đang giao dịch ở mức 59.000 đồng/cổ phiếu (phiên giao dịch chiều 26/12), giảm hơn 21% so với đầu năm.

Đánh giá post

Tin tức liên quan