Angimex (AGM) không đủ khả năng trả lãi trái phiếu

by Admin
Angimex (AGM) không đủ khả năng trả lãi trái phiếu - Ảnh 1

Theo thông báo ĐHCĐ cho biết, do tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, đình trệ và gặp nhiều khó khăn từ tháng 4/2022 sau sự kiện của ông Đỗ Thành Nhân.

CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, mã chứng khoán: AGM ) mới đây đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc không có khả năng trả lãi đến hạn kỳ 3 của gói trái phiếu AGMH2223001 (thời hạn trả lãi từ ngày 14/9). , 2022 đến ngày 14 tháng 12 năm 2022).

Angimex (AGM) không đủ khả năng trả lãi trái phiếu - Ảnh 1

ĐHCĐ đã phát hành gói trái phiếu AGMH2223001 (trái phiếu) với tổng giá trị tối đa là 300 tỷ đồng (ba trăm tỷ đồng). Công ty đã mua lại trái phiếu trước hạn với giá trị mua lại là 89,999 tỷ đồng.

Theo thông báo ĐHCĐ cho biết, do tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, đình trệ và gặp nhiều khó khăn từ tháng 4/2022 sau sự kiện của ông Đỗ Thành Nhân.

Bắt đầu từ ngày 14/10/2022, các cổ đông lớn nhận chuyển nhượng cổ phần đang trong quá trình xem xét thực trạng tài chính và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT mới nhận nhiệm vụ cần thời gian để lên các phương án tài chính, nhanh chóng vực dậy hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có phương án hoàn thành nghĩa vụ ĐHĐCĐ với gói trái phiếu AGMH2223001.

ĐHĐCĐ bất thường lần 2 của Công ty dự kiến tổ chức vào ngày 14/12/2022 nhưng đã được hoãn lại để bổ sung, hoàn thiện các nội dung trình đại hội, trong đó có nội dung về thực hiện các quyền. và nghĩa vụ của ĐHĐCĐ đối với gói trái phiếu mã AGMH2223001.

Sau ĐHĐCĐ bất thường, ĐHCĐ dự kiến sẽ tổ chức Đại hội trái chủ trong thời gian sớm nhất để lấy ý kiến của trái chủ về gói trái phiếu trên.

Cuối tháng 6, Angimex cũng đã triệu tập ĐHĐCĐ bất thường để thông qua việc điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh năm 2022. Đồng thời, bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS sau khi một số cá nhân xin từ nhiệm, trong đó có ông Đỗ Thành Nhân. .

Sự chậm trễ này là do kết quả kinh doanh quý III ảm đạm của AGM với chi phí tăng mạnh nhưng doanh thu lại sụt giảm. Kết quả, công ty báo lỗ ròng hơn 29 tỷ đồng trong quý 3, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi gần 4 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu giảm 45%, còn khoảng 710,4 tỷ đồng. Doanh thu tài chính tăng 49% lên hơn 6 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí tài chính cũng tăng vọt gấp 3,5 lần cùng kỳ lên hơn 20,4 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay với gần 16,4 tỷ đồng. tỷ đồng, gấp 3,3 lần.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần của AGM tăng 33% lên gần 3.092 tỷ đồng nhưng lỗ ròng 35,6 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ gần 18 tỷ đồng). Về cơ cấu doanh thu, doanh thu mảng thực phẩm chiếm hơn 80%, còn lại 20% là doanh thu bán xe Honda, phụ tùng, giống cây trồng, phân bón…

Doanh thu tài chính cũng tăng mạnh gấp gần 10 lần cùng kỳ nhưng các loại chi phí, giá vốn đã nhấn chìm lợi nhuận của AGM. Kết quả, công ty lỗ ròng 35,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 18 tỷ đồng.

Năm 2022, ĐHCĐ đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất hơn 8.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 70 tỷ đồng, lần lượt tăng gấp đôi và tăng 22% so với kết quả năm 2021.

So với kế hoạch điều chỉnh, ĐHCĐ cũng khó hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 30/09/2022, tài sản của AGM đạt gần 1.800 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh 93%, còn hơn 16,5 tỷ đồng, chủ yếu do tiền gửi ngân hàng giảm.

Ngược lại, khoản phải thu ngắn hạn tăng gần 48% (đạt hơn 815,5 tỷ đồng); đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 37% (hơn 80 tỷ đồng), trong đó khoản đầu tư chứng khoán mới hơn 62,5 tỷ đồng và trích lập dự phòng gần 28 tỷ đồng.

Khoản đầu tư tài chính dài hạn giảm 65% (còn gần 90 tỷ đồng), đây là các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết. Nguyên nhân giảm đến từ việc Công ty không còn ghi nhận khoản góp vốn 126 tỷ đồng vào Công ty cổ phần DAP-VINACHEM.

Nợ phải trả cuối quý III/2022 ghi nhận hơn 1.277 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Trong đó, khoản vay thuê tài sản ngắn hạn giảm 31% xuống khoảng 650 tỷ đồng, ngược lại, khoản vay thuê tài sản dài hạn tăng 67% lên hơn 568 tỷ đồng.

Ở thông tin liên quan, quý III/2022 là thời điểm Louis Holdings chính thức rời ĐHCĐ sau khi thoái toàn bộ 9,3 triệu cổ phiếu ĐHCĐ (tương đương 51,7% vốn điều lệ). Theo đó, AGM không còn là công ty con, công ty liên kết của Louis Holdings. Ngược lại, CTCP Sơn Nesfor Việt Nam thông báo đã mua 1,43 triệu cổ phiếu AGM và trở thành cổ đông lớn tại Angimex vào ngày 12/10.

Ngày 29/8, HoSE thông báo đưa cổ phiếu AGM vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do AGM ghi nhận lỗ ròng trên BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022.

Đánh giá post

Tin tức liên quan