Công bố thông tin sai sự thật, Công ty Xây lắp điện VNECO4 (VE4) bị phạt 360 triệu đồng

by Admin

Biện pháp khắc phục đối với VE4 là buộc phải hủy thông tin hoặc cải chính khi công bố thông tin sai sự thật.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Xây lắp Điện VNECO4 (mã CK: VE4) với số tiền lên tới 360 triệu đồng.

Theo đó, VE4 bị phạt 150 triệu đồng do vi phạm hành chính trong hành vi công bố thông tin sai sự thật.

Theo giải trình của công ty tại Công văn số 344/VNECO4-HĐQT ngày 7/11/2022 nêu rõ, công ty không có thành viên HĐQT độc lập, nhưng tại BCTN năm 2021, có nội dung “HĐQT có 2 thành viên độc lập không trực tiếp điều hành là ông Trần Văn Huy – Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Văn Bốn”. giải trình của công ty.

Biện pháp khắc phục đối với VE4 là buộc công ty phải hủy hoặc đính chính thông tin.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn bị phạt 125 triệu đồng do vi phạm hành chính không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT độc lập. Hiện VE4 có 5 thành viên HĐQT, trong đó không có thành viên độc lập, cơ cấu và số lượng thành viên HĐQT độc lập chưa đảm bảo theo quy định.

Không chỉ vậy, VE4 còn bị phạt bổ sung 85 triệu đồng do vi phạm hành chính về việc không công bố thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Quyết định của UBCK nêu rõ, công ty không công bố thông tin theo quy định đối với các tài liệu sau: Thông báo chốt danh sách cổ đông bằng văn bản và Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại cuộc họp. ĐHĐCĐ đã thông qua mẫu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ-VNECO4 ngày 08/7/2021.

Về kết quả kinh doanh, quý III/2022, VE4 ghi nhận doanh thu hơn 20 tỷ đồng, giảm 1,75 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế âm 1,1 tỷ đồng. Theo giải trình từ công ty, doanh thu giảm hơn 1,75 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận gộp giảm. Nguyên nhân là do khối lượng nghiệm thu lớn nhưng lợi nhuận gộp thấp do chi phí nguyên vật liệu trong quá trình thi công tăng, ảnh hưởng kéo dài của dịch Covid-19 khiến thời gian thi công kéo dài.

Lũy kế 9 tháng năm 2022, VE4 ghi nhận doanh thu tăng nhẹ so với cùng kỳ đạt 49,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế âm 926 triệu đồng.

Đánh giá post

Tin tức liên quan