Trang chủDoanh nghiệpSAM Holdings (SAM) muốn thoái toàn bộ 3,7 triệu cổ phiếu DNP Holding (DNP)