Trang chủDoanh nghiệpBamboo Capital (BCG) "xẻ" 960 tỷ đồng dự định rót vào công ty bảo hiểm AAA trong bối cảnh kinh doanh sa sút, dòng tiền âm nặng