Hà Nội dự kiến cần hơn 12.000 tỷ đồng xây nhà ở xã hội

by Admin

Theo Chương trình phát triển nhà ở TP giai đoạn 2021 – 2030 đã được phê duyệt, mục tiêu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2025 khoảng hơn 1.200.000 m2 sàn.

Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5063/QĐ-UBND ngày 19/12 về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Theo quy hoạch, UBND TP đánh giá tổng nhu cầu diện tích sàn nhà ở xã hội giai đoạn sau năm 2020 cần đầu tư xây dựng mới khoảng 6,8 triệu m2 sàn. Theo Chương trình phát triển nhà ở TP giai đoạn 2021 – 2030 đã được phê duyệt, mục tiêu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2025 đạt khoảng 1,25 triệu m2 sàn.

Từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn Hà Nội có 4 dự án hoàn thành với khoảng 0,33 triệu m2 nhà ở xã hội. Ngoài ra, hiện có 46 dự án đang triển khai với khoảng 2,9 triệu m2 sàn và 5 dự án nhà ở xã hội tập trung đang được nghiên cứu triển khai.

Trong giai đoạn 2021 – 2025, thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành 22 dự án đã được quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, đang chuẩn bị đầu tư, đang thi công hoặc đã hoàn thành hoặc dự kiến hoàn thành. hoàn thành trong giai đoạn 2021 – 2025. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai 28 dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn sau năm 2025; chuẩn bị đầu tư 5 dự án nhà ở xã hội đơn lập và triển khai các dự án khởi công mới với tiến độ hoàn thành trong giai đoạn 2025.

TP Hà Nội xác định: Năm 2021 đạt 88.200m2 sàn ở. Năm 2022 dự kiến đạt 257.000m2 sàn nhà ở. Năm 2023 dự kiến đạt 32.900m2 sàn nhà ở. Năm 2024 dự kiến đạt 361.700m2 sàn nhà ở. Năm 2025 dự kiến đạt 475.200m2 sàn nhà ở. TP Hà Nội dự kiến nguồn vốn Thủ đô hoàn thành phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021 – 2025 là khoảng 12.350 tỷ đồng.

Đánh giá post

Tin tức liên quan