Đâu là sự khác biệt về mặt pháp lý giữa sổ đỏ và 'sổ hồng mới'?

by Admin
Pháp lý giữa sổ đỏ và sổ hồng có giá trị như nhau.

Hiện nay trên cả nước có 3 loại giấy chứng nhận đang lưu hành bao gồm: (Sổ đỏ, sổ hồng cũ, sổ hồng mới). Tuy nhiên, nhiều người vẫn nhầm lẫn về bản chất của từng loại sổ.

Trong luật đất đai của nhà nước không có khái niệm “ sổ đỏ ” hay “ sổ hồng ”. Sổ đỏ, sổ hồng là cách gọi dân gian của người dân dùng để chỉ giấy chứng nhận nhà đất dựa trên màu sắc.

Trước ngày 10 tháng 12 năm 2009, Nhà nước cấp hai loại giấy chứng nhận là sổ hồng và sổ đỏ.

Như sau:

Sổ đỏ chính là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có bìa đỏ nên còn được gọi là Sổ đỏ do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.

Sổ hồng là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và đất ở, có bìa màu hồng nên còn gọi là sổ hồng do Bộ xây dựng cấp.

Pháp lý giữa sổ đỏ và sổ hồng có giá trị như nhau.
Tính pháp lý giữa sổ đỏ và sổ hồng có giá trị như nhau.

Sau ngày 10 tháng 12 năm 2009, khi Nghị định 88/2009/NĐ-CP có hiệu lực. Hai loại sổ trên đã được gộp thành một loại giấy chứng nhận mới gọi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, được áp dụng trên phạm vi cả nước đối với các loại đất. , nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, có bìa màu hồng nên thường gọi là sổ hồng. Tuy sáp nhập làm 1 nhưng 2 loại sổ trên vẫn được sử dụng cho đến ngày nay, có giá trị pháp lý tương đương và không bắt buộc phải đổi sang mẫu Sổ đỏ mới .

Theo quy định của Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thừa kế mới sang tên giấy chứng nhận. Cụ thể, Khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là văn bản pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu hợp pháp nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. tài sản gắn liền với đất của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Giá trị sổ đỏ, sổ hồng

Về giá trị pháp lý, sổ đỏ và sổ hồng đều có giá trị như nhau và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất, chủ sở hữu đất.

Sổ đỏ cũ có bắt buộc phải đổi sang sổ hồng mới?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 97 Luật Đất đai 2013, sổ đỏ đã cấp trước ngày 10/12/2009 vẫn có giá trị sử dụng, không phải sang tên đổi sổ hồng. Trường hợp chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có nhu cầu đổi thì cấp đổi sang sổ hồng mới.

Đánh giá post

Tin tức liên quan