Thành phố Hà Nội điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị Gia Lâm

by Admin

UBND TP Hà Nội điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Gia Lâm, tỷ lệ 1/500 tại ô đất có ký hiệu PT-01 để xây dựng trường học liên cấp và bổ sung thêm 1 tầng hầm.

Năm 2018, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt quy hoạch Khu đô thị Gia Lâm tỷ lệ 1/500. Trong đó, ô đất ký hiệu PT-01 được xác định chức năng là đất trường cấp 3 với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc: diện tích lô đất 0,99ha, diện tích xây dựng 3.970m2, mật độ xây dựng. 40%, cao 4 – 5 tầng, hệ số sử dụng đất 2 lần.

Tuy nhiên, ngày 1/11/2022, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị N11, tỷ lệ 1/5000 tại ô đất trường THPT ký hiệu PT-01 thuộc quy hoạch chi tiết. Khu đô thị Gia Lâm, tỷ lệ 1/500, ô đất quy hoạch ký hiệu PT-01 nêu trên được điều chỉnh từ đất xây dựng trường phổ thông thành đất xây dựng trường học liên cấp (tiểu học, trung học cơ sở…). , THPT) với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc: Diện tích đất 0,99ha; mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao xây dựng tối đa 05 tầng nổi và 01 tầng hầm.

Nguyên tắc điều chỉnh, theo hướng điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Gia Lâm , tỷ lệ 1/500 tại ô đất quy hoạch, ký hiệu PT-01 trên cơ sở giữ nguyên vị trí, phạm vi ranh giới, diện tích ô đất theo đến quy hoạch chi tiết được duyệt, điều chỉnh chức năng (bổ sung trường tiểu học, THCS để xây dựng trường liên cấp) và bổ sung 1 tầng hầm đảm bảo phù hợp với định hướng điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị N11, tỷ lệ 1/5000 được duyệt.

Không làm thay đổi và ảnh hưởng đến mạng lưới giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh khu đất theo quy hoạch được duyệt. Đồng thời tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn thiết kế hiện hành. UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các nội dung khác không thuộc phạm vi điều chỉnh cục bộ lô đất trường THPT ký hiệu PT-01 được giữ nguyên theo Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Gia Lâm, tỷ lệ 1/500. và các quyết định, quy định khác có liên quan của cấp có thẩm quyền.

Đánh giá post

Tin tức liên quan