Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ

by Admin
Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc chủ trì điểm cầu tại Bộ Tư pháp.

Sáng 25/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số chủ trì Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực. dịch vụ điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 (Đề án 06) và tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và thời gian tới của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long dự hội nghị tại Trụ sở Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư pháp.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ và trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dự hội nghị tại Trụ sở Chính phủ có Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Chuyển đổi số Quốc gia Vũ Đức Đam; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân tối cao; các tập đoàn kinh tế trong lĩnh vực công nghệ, thông tin…

Các báo cáo, tham luận, tham luận thẳng thắn, tâm huyết tại Hội nghị đã nêu bật những kết quả cụ thể, nổi bật trong chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 vào năm 2022. Đồng thời, chỉ ra những hạn chế, hạn chế. , những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân. Qua đó, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, công dân số trong thời gian tới.

Nhiều kết quả tích cực

Về kết quả đạt được, ý kiến cho rằng nhận thức và hành động về chuyển đổi số quốc gia tiếp tục chuyển biến tích cực, từng bước làm chuyển biến nhận thức, thay đổi thói quen, lan tỏa ở các cấp, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu. Hoạt động quản lý nhà nước từ phương thức truyền thống sang môi trường số được đẩy mạnh và đạt một số kết quả bước đầu.

Nhiều sản phẩm, dịch vụ số phục vụ người dân và doanh nghiệp kịp thời, hiệu quả (đăng ký thi, tuyển sinh ĐH, CĐ; cấp hộ chiếu trực tuyến; thí điểm thành công 2 dịch vụ công liên thông) đăng ký khai sinh – đăng ký thường trú – cấp y tế thẻ bảo hiểm cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử – xóa đăng ký thường trú – trợ cấp mai táng phí).

Công tác hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý cho chuyển đổi số được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt kết quả tích cực.

Cùng với các luật đang được xây dựng, trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 16 văn bản quan trọng về chuyển đổi số trong năm 2022 (gồm 4 Nghị định, 1 Nghị quyết của Chính phủ và 10 Quyết định, 1 Quyết định của Chính phủ và 10 Quyết định số 1 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ), đặc biệt là Chiến lược quốc gia về phát triển nền kinh tế và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Mới đây nhất, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 104/2022/NĐ-CP cơ sở pháp lý quan trọng để bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú chuyển sang môi trường số.

Hạ tầng công nghệ thông tin, nền tảng số tiếp tục được đầu tư phát triển ở trung ương và địa phương đáp ứng tốt hơn nhu cầu chuyển đổi số. Tốc độ truy cập băng rộng cố định và di động đều tăng so với cùng kỳ, lần lượt xếp thứ 45 và 52, cao hơn mức trung bình của thế giới. Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước kết nối đến phường, xã, thị trấn.

Các hệ thống thông tin cấp quốc gia như Trục liên thông văn bản quốc gia, Hệ thống phục vụ phiên họp và xử lý công việc của Chính phủ – eCabinet, Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành đã được triển khai và phát huy hiệu quả bước đầu . Đã có 48/63 địa phương triển khai Trung tâm điều hành, giám sát thông minh cấp tỉnh.

Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được đẩy mạnh xây dựng, kết nối, chia sẻ; tạo thuận tiện trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp (quản lý dân cư, đăng ký doanh nghiệp, bảo hiểm, hộ tịch điện tử…).

Bộ Công an đã tích cực triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, từng bước hình thành hệ sinh thái công dân số. Đã kết nối, liên thông với 47 bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước; cấp trên 76 triệu thẻ định danh gắn chip điện tử; đồng bộ hơn 234 triệu thông tin tiêm chủng; kích hoạt gần 2,6 triệu tài khoản định danh điện tử; xác định thông tin chính xác của gần 50 triệu thuê bao di động…

Các dịch vụ công trực tuyến được triển khai rộng rãi và hiệu quả hơn. Cổng Dịch vụ công quốc gia đã cung cấp gần 4.400 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (gấp ba lần so với năm 2021); hơn 154 triệu bản ghi đồng bộ hóa trạng thái (gấp 1,7 lần so với năm 2021); hơn 3,9 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến (năm 2021 gấp 5,7 lần).

An toàn, bảo mật thông tin tiếp tục được quan tâm; Doanh nghiệp Việt từng bước làm chủ hệ sinh thái an toàn thông tin mạng

Năm 2022, hơn 12.000 cuộc tấn công mạng đã được ghi nhận và có biện pháp xử lý tại Việt Nam, tăng 25,3% so với năm 2021. 56% cơ quan Đảng, Nhà nước đã áp dụng tiêu chuẩn về mức độ đảm bảo. thông tin an toàn.

Nguồn nhân lực chuyển đổi số được quan tâm đầu tư và đạt kết quả tích cực. Mô hình nhóm cộng đồng công nghệ số bước đầu phát huy hiệu quả với 69.000 nhóm và hơn 320.000 thành viên.

Nền kinh tế số, xã hội số có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt. 99% doanh nghiệp nộp thuế điện tử; 100% doanh nghiệp đang hoạt động sử dụng hóa đơn điện tử. Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2022 đạt 7,5%, vượt mục tiêu đề ra.

Về tổng thể, năm 2022 đã hoàn thành 9/12 chỉ tiêu và 101/107 nhiệm vụ trong Kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; đã hoàn thành 45/56 nhiệm vụ theo kết luận của Thủ tướng tại các phiên họp trước; đã hoàn thành 59/225 nhiệm vụ Đề án 06 và đang tiếp tục triển khai 166 nhiệm vụ.

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc chủ trì điểm cầu tại Bộ Tư pháp.
Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc chủ trì điểm cầu tại Bộ Tư pháp.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Kết luận hội nghị, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số quốc gia trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2021 – 2030. Tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý hành lang thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, quan tâm đến vấn đề bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; khẩn trương hoàn thiện và triển khai quyết liệt Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ đến năm 2023. Những khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền. các vấn đề phát sinh để xử lý, không để chậm trễ.

Các bộ, ngành, địa phương ban hành Kế hoạch chuyển đổi số phải thực chất, tránh hình thức, phù hợp với điều kiện của mình và gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp. Nhiệm vụ trong Kế hoạch phải cụ thể, rõ ràng để dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, đánh giá, kiểm tra, giám sát. Tích cực hướng dẫn, tổ chức thực hiện số hóa, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện thông qua mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Đẩy mạnh xây dựng, cập nhật, liên thông, kết nối và chia sẻ nền tảng số, cơ sở dữ liệu đồng bộ, thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành với Trung tâm Thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tập trung hoàn thiện nền tảng cung cấp dịch vụ công toàn diện trên môi trường mạng.

Tập trung hoàn thiện và triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu (tại Đề án 06 và Quyết định 422 của Thủ tướng Chính phủ), đặc biệt là 10 dịch vụ công quá hạn trong năm 2022. Đồng thời, hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính cung cấp trên mạng môi trường, kết nối dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công quốc gia. Đẩy mạnh thương mại điện tử, thanh toán dịch vụ, chi trả trợ cấp xã hội, hỗ trợ an sinh xã hội không dùng tiền mặt, xác minh tài khoản ngân hàng.

Các bộ, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ, tập trung cho nhiệm vụ tích hợp, chia sẻ, liên thông dữ liệu. Năm 2023 nhất thiết phải xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia, đây là tài sản của quốc gia, không phải bộ nào mà giao Bộ Công an chủ trì về cơ sở vật chất, không bảo thủ, không vô lý. thủ tướng yêu cầu.

Rà soát, đánh giá an toàn thông tin, an ninh mạng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; khẩn trương khắc phục những hạn chế, bất cập về lỗ hổng bảo mật, lộ thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Tập trung xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, hiệu quả về đào tạo, tuyển dụng, bố trí, đãi ngộ nguồn nhân lực chuyển đổi số, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; hạn chế chảy máu não. Tăng cường hợp tác quốc tế trong chuyển đổi số, nhất là hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ, thu hút và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phủ sóng viễn thông của 266 làng còn lại vào năm 2023

Về công việc cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án 06. Trong đó, khẩn trương hoàn thiện việc cung cấp . cấp thẻ Căn cước công dân có gắn chip, mã số định danh cá nhân và thực hiện các nhiệm vụ cần thiết phát sinh để thực hiện có hiệu quả mục tiêu chung của Đề án 06. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 tại các bộ, ngành, địa phương.

Bảo đảm tích hợp, chuẩn hóa, cập nhật, chia sẻ thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các bộ, ngành, địa phương. Tăng cường hỗ trợ người dân thực hiện thuận tiện, đơn giản các dịch vụ công sử dụng thông tin về công dân, nhất là bước đầu bỏ hộ khẩu giấy. Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, các nhà mạng khẩn trương xử lý tình trạng SIM rác .

Tiếp tục hoàn thiện ứng dụng định danh, xác thực điện tử, tích hợp các dịch vụ thiết yếu để thay thế dần các loại giấy tờ liên quan đến công dân. Phấn đấu đến quý II năm 2023 cấp 40 triệu tài khoản định danh điện tử cho người dân.

Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm 2 nhóm dịch vụ công liên thông: “Đăng ký khai sinh – đăng ký thường trú – cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử – xóa thường trú đăng ký hộ khẩu – mai táng phí” trước khi triển khai, nhân rộng.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng, hoàn thiện, trình Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2023.

Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện bao phủ toàn diện, phủ khắp các vùng miền của Tổ quốc, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để mọi người dân đều được thụ hưởng. dịch vụ viễn thông.

Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các doanh nghiệp phủ sóng viễn thông đến 266 thôn còn lại vào năm 2023, phấn đấu đến năm 2023 có điện đến mọi nơi. Có viễn thông ở khắp mọi nơi, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xây dựng cơ sở dữ liệu liên quan đến doanh nghiệp. Bộ GD-ĐT khẩn trương hoàn thành 2 nhiệm vụ trong Kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022 (Đề án thí điểm mô hình số hóa giáo dục đại học; ban hành chuẩn chương trình ngành). Công nghệ thông tin).

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đẩy mạnh triển khai Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công Bảo mật trong tiếp tục. tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chi trả qua tài khoản cho các đối tượng được ngân sách Nhà nước trợ cấp.

Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thiện Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia và sớm cung cấp các dịch vụ công trực tuyến liên quan đến lĩnh vực đất đai để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương đề xuất chương trình, kế hoạch, giải pháp thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021: “Xây dựng môi trường văn hóa số phù hợp với nền kinh tế số, xã hội số, công dân số; thích ứng văn hóa và điều tiết phát triển bền vững đất nước trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Văn phòng Chính phủ tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ, số hóa hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính, kết nối dịch vụ công trực tuyến. với Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ Nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt và sớm xây dựng, ban hành các thông tư hướng dẫn thực hiện.

Các bộ, ban, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 một cách chủ động, tích cực, thực chất và hiệu quả . năm “Tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới” với nhiệm vụ chính là số hóa, xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương; là bảo vệ dữ liệu cá nhân khai thác, sử dụng dữ liệu để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa độc lập, tự chủ gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả ”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Đánh giá post

Tin tức liên quan