Trang chủDoanh nghiệpVietravel (VTR) nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ lên UBCKNN