Trang chủDoanh nghiệpSK Group bác bỏ thông tin bán cổ phần các công ty Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam