Saigontel “rót” 230 tỷ đồng thành lập công ty sản xuất linh kiện điện tử tại Quảng Ninh

by Admin

Saigontel cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Linh kiện điện tử Quảng Yên là bà Nguyễn Cẩm Phương.

Hội đồng quản trị CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel, mã: SGT) vừa thông qua việc góp 100% vốn thành lập công ty con là Công ty TNHH Linh kiện điện tử Quảng Yên với vốn điều lệ 230 tỷ đồng.

Công ty TNHH Linh kiện điện tử Quảng Yên sẽ hoạt động trong lĩnh vực chính là sản xuất linh kiện điện tử . Trụ sở chính của công ty được đặt tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Saigontel cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Linh kiện điện tử Quảng Yên là bà Nguyễn Cẩm Phương. Hiện tại, bà Phương là Thành viên Hội đồng quản trị Saigontel.

Trước đó, vào cuối tháng 3/2021, Saigontel quyết định thành lập công ty con (có 100% vốn góp) là Công ty TNHH MTV Công nghiệp Saigontel – Quảng Ninh với vốn điều lệ 350 tỷ đồng. Pháp nhân mới này hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Tính đến cuối tháng 9, Saigontel có 6 công ty con, trong đó có 3 công ty con do Saigontel sở hữu 100% vốn điều lệ.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, Saigontel ghi nhận doanh thu 779 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 131,2 tỷ đồng, tăng lần lượt 183% và 4,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái. trước.

Tính đến 30/9, công ty ghi nhận tổng tài sản ở mức 4.812 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn là 44 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tại thời điểm cuối quý III, công ty có tổng nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 2.263 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn chiếm 68% (1.548 tỷ đồng). Vốn chủ sở hữu của công ty tại ngày 30/9 là khoảng 1.173 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 224 tỷ đồng.

Đánh giá post

Tin tức liên quan